Intervisie

In intervisie leert men van en met elkaar.

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren.  Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving en kent geen hiërarchie. De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens – overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkelingvragen eromheen.

Als begeleider van intervisie ben ik procesbegeleider. De groep bestaat uit maximaal 8-10 personen. In overleg met de opdrachtgever en de groep wordt overlegd voor welke intervisiemethode gekozen wordt.