Supervisie

Het doel van supervisie is groeien in je professioneel handelen middels reflectie.

Coaching

Coaching is kortdurend en gericht op de doelen die je je hebt gesteld.

Intervisie

In intervisie leert men van en met elkaar.

“Het volgen van supervisie bij Heidi heb ik als een echte meerwaarde ervaren. Ik ben van een uitvoerende functie naar een leidinggevende functie gegaan. Deze verandering van rol in een bestaand team heeft mij in situaties doen belanden, waarin ik mijn weg soms niet kon vinden. Doormiddel van supervisie ben ik mij bewust geworden van mijn positie en hoe ik hierin kan handelen, zodat ik mij hier prettig bij voel en mijn nieuwe functie goed kan uitoefenen.

 De klik met Heidi was er meteen. Ik ben van mening dat je dit ook moet hebben om een supervisietraject succesvol te doorlopen. Alles moet bespreekbaar zijn. Heidi heeft een open houding en beheerst de kunst om mij zelf op de “antwoorden” te laten komen. Ik beoefen mijn functie nu met veel meer zelfvertrouwen en ik ben mij bewust van mijn sterke en zwakke kanten. Door hier bij stil te staan ervaar ik mijn minder sterke kanten niet als een belasting.”

“ik vond het prettig jou als supervisor te hebben; de koffie was goed, de sfeer uitstekend, ongedwongen en veilig voor mij. Deze factoren maakte dat ik open het gesprek aan kon gaan. Ik heb mezelf kunnen zijn tijdens de supervisie, vond het haast jammer om te moeten stoppen met de supervisie”.

De supervisie heeft mij enorm geholpen om stil te staan bij mijn eigen denken, voelen en handelen. Iets waar ik van nature aan voorbij ga. Ïk ga wel door” de manier waarop je mij aan het denken hebt gezet ervoer ik als prettig. Het gebruiken van de foto kaarten, kernkwadranten en het enneagramspel hierbij was een speelse docht nuttige manier. BEDANKT want ik heb weer balans in mijn leven en VOEL het wanneer ik over de grens ga.

Supervisie vond ik verrijkend voor mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik heb verklaringen gevonden voor mijn gedrag, Oorzaak-gevolg kan ik nu beter doorzien (in karakter, levensgebeurtenissen, opvoeding). Ook heb ik geleerd verbindingen te leggen tussen mijn denken, voelen en handelen. Ik heb inzicht gekregen in welk basistype ik ben (enneagram), hierdoor kan ik nu eerder stressfactoren bij mezelf signaleren en mijn gedrag veranderen.

Door de coaching kon ik weer sturing geven aan mijn professionele loopbaan. Je hebt me in de gesprekken erg goed geholpen, doordat je het gesprek structureerde en mij aan het werk zette. Dit alles in een sfeer van vertrouwen. Ik vond het leerzaam dat je mij zelf achter mijn opties liet komen en hierbij uit ging van mijn eigen kracht. (oplossingsgericht werken). Je liet mij door huiswerkopdrachten nadenken over mijn eigen sterktes en zwaktes, dit was verhelderend.